• Banner5
  • Banner6
  • Banner8
  • Banner9

SJOVT ER SUNDT!

Hjertet i Projekt Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. Fortællingerne er designet til at styrke børns glæde ved bevægelse og åbne for både børns og deres voksnes kreativitet og fantasi. Med udgangspunkt i bevægelse og andre sundhedsfremmende aktiviteter har projekt Hoppline som mål at bidrage relevant til det pædagogiske arbejde med alle læreplanstemaer.

Klik herunder for at se Introfilmen.

Forside

Mere i denne kategori: OM HOPPELINE »

BØRNS SUNDHED

I Projekt Hoppeline betragtes det gode sunde børneliv som noget, der er under indflydelse af mange forskellige forhold fx det sociale og det fysiske miljø. Det er ikke kun sund mad, søvn og motion, men også børns oplevelse af at kunne noget og at være en værdsat del af fællesskabet, der fremmer sundhed. Projekt Hoppeline har først og fremmeste fokus på at bidrage til at børn får sjove oplevelser med bevægelse sammen med andre.

DOWNLOAD PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG HER

SUND PÆDAGOGIK

Dagtilbuddets miljø og aktiviteter har betydning for børns sundhed. Her kan I, som pædagogisk personale, finde materiale, som kan understøtte arbejdet med at fremme den gode bevægelseskultur og den gode måltidskultur i netop jeres dagtilbud.

 

#HOPPELINE eller #SJOVTERSUNDT

NYHEDER

Marie

Marie er populær blandt børn, fordi de voksne formår at give hende liv og stemme. Marie tilbyder den voksne en legeramme, som tillader ham eller hende at komme ud af...

Kriblekrabledyr

Hoppelinefortællingens Marie kan give anledning til mange videre aktiviteter; fx at arbejde med kriblekrabledyr. Find Naturvejlederforeningens 'Krible Krable - levende læreplaner' ved at følge linket: http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/KribleKrable_A4_l%C3%A6replanstema_36sider_low-enkeltsider.pdf).

Video fra event i Børnehuset Ved Åen

Video fra vores event i Børnehuset Ved Åen i Kolding https://youtu.be/9qAwtsM4h8Q.

Se alle nyheder