BØRNS SUNDHED

På denne side kan du få viden om emner, der relaterer sig til børns sundhed

  09-07-2016
Nyere forskning viser, at søvn spiller en stor rolle for børn hukommelse og dermed indlæring. Det et barn har lært om dagen, kommer simpelthen til at sidder bedre fast, efter en god nats søvn. (Wilhelm, Prehn.kristensen & Born 2012)
  09-07-2016
Ifølge Sundhedsstyrelsen får danske børn alt for meget sukker. Det er især slik, kager og is, sodavand og saftevand børn får for meget af. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn maks. får 10 % af madens samlede energi fra sukker, hvilket svarer til maks. 30 gram sukker om dagen for et børnehavebarn. Se mere på http://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/personer-med-saerlige-behov/boern-og-unge/
  09-07-2016
Skærmaktiviteter som at se tv, lege med IPad og computer giver spændende muligheder for børn. MEN Skærmtid kan også stjæle tid fra leg, hvor børn bevæger sig fysisk. Kroppen er skabt til bevægelse og små børn lærer primært gennem bevægelses. Derfor er det betydningsfuldt, at børns stillesiddende tid foran skærmen begrænses. Se flere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om børn og fysisk aktivitet på: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/22FCF537B829458BBAF737D4B396A899.ashx