HVORFOR MUSIK MED BØRN?

Børn bruger musik intuitivt. De synger om det, de ser og oplever og når der spilles musik,
falder deres bevægelser instinktivt ind i rytmerne - musikken er allerede i kroppen.
Børns naturlige forhold til musik kan skabe en let overskuelig ramme for bevægelse
og samvær og bruges aktivt til at understøtte leg, læring og trivsel.

Læs mere

I Hoppeline har vi foreløbig 10 sange med musik til - samlet kaldet Hoppelines Hoppelopper. Mange af sangene er rammelege. Det vil sige en ramme, som er let at overskue for børn, og som giver voksne gode muligheder for at gribe børns initiativer. Musikken er således tænkt som en ramme til igangsættelse af leg med plads til børns egne initiativer og deres medbestemmelse.
Hoppeline Hoppelopper kan bruges på flere måder. Det mest enkle er at sætte musikken på og lade børnene bevæge sig til sangene evt. sammen med en voksen. De forskellige rytmer kan inspirere bevægelserne. Det er vigtigt at opmuntre børn til at bruge deres krop på deres egen måde. Opstil ikke mål om bestemte fastlåste bevægelser som eksempelvis den svære elefantsnabel, vi alle sammen kender fra barndommen; en elefant kan nemlig fortolkes på mange måder! Det vigtigste er, at børns bevægelsesglæde ikke begrænses.
Når børnene kender sangene lidt bedre, er det oplagt også at buge dem uden den indspillede musik. Uden musikken bliver det nemmere at gribe de idéer, børnene selv kommer med - måske flyver I til helt nye steder eller Hoppeline og Frække Frø møder nye dyr på deres tur. Det styrker selvtilliden hos det enkelte barn, når en idé bliver hørt og ført ud i legen, og det skaber fællesskab i gruppen at se og høre hinandens idéer.
Tempoet i bevægelsessangene er ofte højt. Det er det fordi, at børns naturlige bevægelsestempo er højt: fx har børn små ben, så deres hop går meget hurtigere end de voksnes. For at musikken kan understøtte bevægelserne, er det derfor essentielt, at det foregår i et tempo, som passer til børn.
Rigtig god leg.
Se også musikfilm eller læs mere om sangskriver og musikere under fanen  Hoppelineholdet. Hoppeline-musikken er også tilgængelige på Spotify!

MUSIK

Indhold er under udvikling - Optagelser kommer slut august.

Rytmisk musik er med til at strukturere bevægelser og bidrage til barnets timing eller kinæstetisk melodi. Når børn gives mulighed for at bevæge sig sammen til musik tilpasser de deres bevægelser til musikken og til hinanden og oplever samhørighed. Rytmen i Hoppeline-sangene er skrevet til børns puls og teksten udspringer af fortællingerne. 
Musik og rytme en naturlig del af det at være mennesker, og børn danser og synger gerne spontant. Musik kan vække forskellige følelser i os og give os lyst til at leg og bevægelse. I Projekt Hoppeline betragtes musik som en vigtig kilde til det sunde børneliv fyldt med fantasi og bevægelsesglæde og lyst til at udforske omverden og egne udtryk.
Musik til børn skal være i øjenhøjde med og tale til netop børn. Når børn fx skal hoppe til en sang, må sangen være i et tempo, som børn kan hoppe til. Små børneben hopper hurtigere end lange voksenben. Når børns rytme følges, kan de slet ikke lade være med at hoppe - for det er sjovt! En god hoppelinesang er en rammesang. Med rammesang menes en sang, der skaber en ramme, som børnene selv kan være med til fylde ud. På den måde giver man dem plads og mulighed for at lege med og digte videre: måske kommer man i den ene rejse forbi en lille mus og næste gang forbi en kæmpe elefant. Måske synes et barn man skal synge ostemad og en anden, at man skal synge rugbrødsmad. Det er op til børnenes fantasi. Rammesangene Hoppeline og Frækkefrø på tur og Hoppelines hoppesang giver lejlighed til at arbejde med de grundmotoriske bevægelsesmønstre på en ny måde. Gentagelsen i rytme og overordnede ramme i sangen fremmer læring. Sund mad sangen kan bruges som optakt til et måltid.
Det er vigtigt, at voksne ikke begrænse af egen selvtillid, det skal ikke lyde som x-factor! Det handler om at synge og danse med glæde på børns præmisser. God fornøjelse!

Hoppelines Sund mad sang

Hoppeline og FrækkeFrø på tur

Hoppelines Hoppesang

Mere i denne kategori: LEGE & AKTIVITETER »

Hoppeline og Frække frø på tur

Download noderDownload tekst

Hoppelines Hoppelopper

Download noderDownload tekst

Dovendyrets sang

Download noderDownload tekst

Tramp med dine fødder

Download noderDownload tekst

Når jeg ligger lige så stille

Download noderDownload tekst