Søvn - for børn og pædagoger

Det er ikke kun børn for hvem, det er vigtigt at sove. Søvn betyder meget for alle menneskers sundhed og overskud. Søvngængeren i Hoppelinefortællingen kan give anledning til samtale med børn om betydningen af at sove; og hyggelige rutiner inden sovetid. Ifølge BUPL er det nødvendigt for mange pædagoger også at kigge på egne søvnvaner. Læs mere på http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/stress_skader_paedagogers_soevn_faa_gode_soveraad_her?opendocument. Og få råd til sunde søvnvaner på http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/soevncoach_guider_dig_til_sunde_soevnvaner?opendocument.