Kriblekrabledyr

Hoppelinefortællingens Marie kan give anledning til mange videre aktiviteter; fx at arbejde med kriblekrabledyr. Find Naturvejlederforeningens 'Krible Krable - levende læreplaner' ved at følge linket: http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/KribleKrable_A4_l%C3%A6replanstema_36sider_low-enkeltsider.pdf).