OM HOPPELINE

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Det Nationale Videncenter KOSMOS/UC SYD. Hjertet i projekt Hoppeline er fysisk aktiverende fortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyret bevægelsesaktivitet. Hoppelinefortællingerne er målrettet børn i alderen 3-6 år.
 
Her kan du læse om Hoppelines teoretiske og pædagogiske værdigrundlag. Du kan også læse eksempler på, hvordan Hoppeline bruges i praksis.
 
Projektets aktiviteter har til hensigt at:
 • give børn positive erfaringer med bevægelse gennem forskellige former for deltagelse, det legende, bevægelsesglæden og medbestemmelsen
 • tilbyde en kropslig tilgang til arbejdet med læreplanstemaerne
 • give børn viden om sundhed på en sjov og inddragende måde 
 • give børn fælles erfaringer, som stimulerer til inkluderende legeaktivitet
 • tilbyde hjemmet materiale, der understøtter børns læring i daginstitutionen
 • tilbyde let tilgængeligt og gratis sundhedspædagogisk materiale til dagtilbud
Hoppelines grundfilosofi er, at en af de mest betydningsfulde sundhedsfremmende gaver, vi kan give børn, er viden og erfaring med, hvad der har betydning for at have det godt, herunder glæden ved bevægelse. Når sundhed betragtes som et spørgsmål om at leve et godt børneliv, betyder det, at sundhedsfremmende aktiviteter må tage udgangspunkt i børns værdier og motivationer. Det betyder, at det legende kommer naturligt i fokus.

Liste over det fysiske materiale:
Børnehaver kan ved tilmelding få tilsendt følgende gratis materiale:
 • Mariehøne-hånddukke
 • 13 A3 fortælleark med flotte illustrationer. Hver fortælling svarer til et tidsforbrug på mellem 20-30 minutter.
 • En vejledning til og teksten til Hoppelines sund-mad-sang
 • 8 legekort med en leg på hver side, der relaterer sig til fortællingerne
 • 16 bevægelseskort
Mere i denne kategori: « Forside EVALUERING »