Som et bidrag til det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet kommunikation og sprog, har vi udviklet et dialogkort til hvert kapitel i børnehavefortællingerne Hoppeline og Bissebøvsen og Hoppeline og den store hoppedansefest. Kortene er tænkt som inspiration til det pædagogiske arbejde med børns tilegnelse af sproglige begreber og indføring i den sproglige abstraktionsverden. Deres oplevelse af sprogets magi og udvikling af evne til at fortælle og opdage meningen med symboler, billeder, tegninger, skrift. På den ene side af kortene anvises nogle mulige spørgsmål, som den voksne kan anvende som ud-gangspunkt for dialog og genfortælling. Herunder gives inspiration til yderligere supplerende aktiviteter med særlig fokus på læreplanstemaet kommunikation og sprog. På den anden side af kortene angives relevante sproglige begreber og vigtige læringsmæssige om¬råder, som de pædagogiske handlinger kan styrke. Mariehøne-hånddukken kan eventuelt indgå som dialogpartner.

Læs vejledningen her

Sprog

Mere i denne kategori: « Madkassen Værksted »