SUND PÆDAGOGIK

Sund Pædagogik er et dialogværktøj, som har til hensigt at facilitere personalegruppers diskussion af de rutiner og vaner, der præger måltidskulturen og bevægelseskulturen i det enkelte dagtilbud. Værktøjet læner sig op ad et holistisk sundhedsbegreb, hvor fysisk, psykisk og social sundhed er lige betydningsfuldt. Det er udviklet med baggrund i nyere forskning og i tæt dialog med dagtilbud og kommunale konsulenter.

Download vejledning til Sund Pædagogik her

VEJLEDNING TIL SUND PÆDAGOGIK

DOWNLOAD VEJLEDNING HER

SUND PÆDAGOGIK

INDHOLD UNDER UDVIKLING!

ØVELSER - MÅLTIDSKULTUR

 

1. MÅLTIDSVANER OG BORDSKIK

Emneord: Kultur, danelse, bordskik, normer

2. RUTINER

Emneord: Rutiner, sociale kompetencer, rammer

3. SKEEN I EGEN HÅND

Emneord: Selvhjulpenhed, selvtillid, barnets alsidige personlige udvikling, motorik

4. SÆRLIGE LEJLIGHEDER

Emneord: Ernæring, traditioner, forældresamarbejde, kultur og kulturelle udtryksformer

5. RAMMER

Emneord: Barnets alsidige personlige udvikling, organisering

6. FÆLLESSKAB OG DIALOG

Emneord: Social inklusion, fællesskab, sociale kompetencer, demokratisk dannelse, sprog

7. MADGLÆDE OG MADMOD

Emneord: Barnets alsidige personlige udvikling, maddannelse, læring, motivation

8. MANGFOLDIGHED

Emneord: Sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, mangfoldighed

9. SUND MAD

Emneord: Sundhedsfremme- og forebyggelse, maddannelse, inklusion, forældresamarbejde

10. PÆDAGOGEN SOM ROLLEMODEL

Emneord: Maddannelse, rollemodel, læring, medbestemmelse

11. FORÆLDRESAMARBEJDE

Emneord: Dialog, deltagelse, sammenhæng, fælles forståelse, samarbejde, kultur

12. JORD TIL BORD

Emneord: Natur og naturfænomener, bæredygtighed

13. SELVBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSE

Emneord: Demokratisk dannelse, medbestemmelse og selvbestemmelse
 

ØVELSE FØR, UNDER OG EFTER MÅLTIDET

HANDLEPLAN

ØVELSER – BEVÆGELSESKULTUR

 

1. RISIKOFYLDT LEG

Emneord: Selvtillid, udfordring, risiko og sikkerhed, alsidige personlige udvikling, formelle og uformelle regler, motoriske kompetencer

2. LÆRINGSRUM FOR BEVÆGELSE

Emneord: Bevægelseskompetence, krop og bevægelse, alsidige personlige udvikling, organisering, læringsrum for bevægelse

3. FYSISK AKTIVITET

Emneord: Fysisk aktivitet, pædagogen som rollemodel

4. UDERUMMET

Emneord: Legepladsen, organisering, pædagogen som rollemodel, motorisk usikre børn

5. SPROG OG KROPSLIGHED

Emneord: Krop og bevægelse, sprog, sanse-motorik, mund-motorik, kobling af læreplanstemaer

6. FORNEMMELSE FOR EGEN KROP I RUMMET

Emneord: Krop og bevægelse, alsidig personlig udvikling, social kompetence

7. BØRNS SEKSUALITET

Emneord: Børns seksualitet, regler, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse, kropslighed

8. MEDBESTEMMELSE

Emneord: Medbestemmelse, krop og bevægelse, sociale kompetencer, alsidig personlig udvikling, pædagogik og læringsrum

9. SELVHJULPENHED

Emneord: Selvhjulpenhed, sociale kompetence, alsidig personlig udvikling, organisering

10. PÆDAGOGEN SOM ROLLEMODEL

Emneord: Pædagogers kropslighed, motivation og glæde ved bevægelse, samarbejde, pædagogiske roller

11. BEVÆGELSESGLÆDE

Emneord: Bevægelsesglæde, motivation, konkurrence, leg, fællesskab og anerkendelse

12. FORÆLDRESAMARBEJDE

Emneord: Deltagelse, sammenhæng mellem hjem og dagtilbud

13. KROPSLIG KOMMUNIKATION

Emneord: Kommunikation, at skabe og holde læringsrum

14. VOKSENSTYRET FYSISK AKTIVITET

Emneord: Voksen tilrettelagt aktivitet, fælles aktiviteter

15. AFFORDENCE

Emneord: Affordence, bevægelsesglæde, motivation

ØVELSE MED RUMVANDRING