Hoppelines værkstedsaktiviteter

Hoppelines værkstedsaktiviteter er ment som inspiration til at igangsætte æstetiske aktiviteter med mangeartede udtryksformer, teknikker og materialer i dagtilbuddet. Hensigten med de æstetiske aktiviteter er at give børnene mulighed for at deltage i legende, undersøgende og eksperimenterende processer og produktioner på en personligt involverende måde.

Læs mere

Aktiviteterne er designede ud fra følgende fem dogmer:

1. De kan overvejende fremstilles af genbrugsmaterialer.
2. De er inspirerede af illustrationer og/eller handlinger i Hoppelines bevægelsesfortællinger.
3. Børn kan selv tage ejerskab til processen med at skabe.
4. Aktiviteten er tidmæssigt overkommelig i et dagtilbud (Vi har testet, at alle aktiviteter lever op til dette).
5. Det, som børnene skaber, skal så vidt muligt kunne bruges i deres egen leg - altså et fokus på at skabe legemedier.

Aktiviteterne er beskrevet med afsæt i ’menumodellen’s tre faser (Sørensen, 2015: 189-206):

1. Impuls (appetitvækker og impulsgiver).
2. Æstetisk skabende aktiviteter (æstetiske aktiviteter, hvor børnene omformer indtryk til udtryk).
3. Afrunding (aktiviteten afrundes og bearbejdes).

Modellen tager afsæt i, at den æstetiske læringsmåde er kropslig, sanselig og helhedsorienteret (Austring og Sørensen, 2006:91). Den billedsproglige udtryksform må ses som et sprog på linje med andre sprog, hvor børnene kan udtrykke sig om deres erfaringsverden, oplevelser, følelser og indtryk ved hjælp af billedsproget. Børns billedarbejde må ses som deres måde at forstå, tolke og beskrive deres virkelighed. Når børn arbejder med æstetiske udtryksformer på en kvalificeret måde, så udfordres og forandres børnenes erfaringer med at bruge billedsproget som et kommunikations- og udtryksmiddel. Hoppelines beskrivelser af de enkelte aktiviteter skal ikke opfattes som opskrifter med fastlåste arbejdsformer. Find endelig andre variations- og løsningsmuligheder, som passer ind i den konkrete pædagogiske hverdag.

Det vigtigste er at motivere til kreative processer gennem et trygt læringsmiljø, som rummer det legende og overraskende – det, der kan skabe undren, glæde og begejstring hos børnene. Litteratur:

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006): Æstetik og læring - Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Hans Reitzels Forlag.

Sørensen, Merete (2015): Æstetik og dagstilbudspædagogik. I: Cecchin, Daniela (red)

Barndomspædagogik i dagtilbud. København: Akademisk Forlag. Kap. 7.

Værksted

Mere i denne kategori: « Sprog Festkassen »